Tra-boina tsy misy mpiahy [Ambohitranala +28 andro]


+28 andro
sahady izay no lasa hatramin’ny nahamay tanteraka ny fokontany Ambohitranala [Kaominina Androrangavola, Distrika Marolambo, Toamasina, Alarobia 18 Oktobra 2006, 452 tafo potika, Malagasy 1998 tsy manankialofana].

Vaovao farany avy any an-toerana, vao naharay kopian’ny tatitra avy any amin’ny mpisolovavambahoak’i Marolambo [député] momba ny voina sy ireo fanampiana tonga any aho.

Nadikako [tsy nisy fanovana] io ambony io ny tabilao mamintina ny toe-javatra any amin’ny faritra iandraiketan’Andriamatoa Lahimarina Benoit [mpisolovavambahoak’i Marolambo, Toamasina, MD], tatitra nataony tamin’ny 22 Oktobra 2006.

Zavatra telo no ho marihiko :

1. Misy fokontany telo hafa vaovao [Androrangavola, Manakana II, Masobeony] voan’ny voina sahala, izay tsy mbola henoko mihitsy nandritra ireo fikarohana maro nataoko [jereo Mirehitra i Madagasikara].

2. Mbola « miandry » foana ny fanampiana mifanandrify amin’ny voina nitranga tamin’ny volana Jona 2006 [Androrangavola, Distrika Marolambo, Toamasina, Talata 27 Jona 2006, 24 tafo potika, 124 tsy manankialofana] ny any an-toerana. Ary tamin’ny Novambra 2005 [taona lasa] no nandefa fanampiana farany ny CNS [Comité National de Secours, Antananarivo, vary 810 kg] tompon’andraikitry ny fandrindrana ny fanampiana amin’ny voina midona toy itony.

3. Fanitso vitsy sy fantsika 10 kg monja anefa dia ampy ananganana trano iray ary 50.- CHF [30.- EUR / 30.- USD] eo ho eo ny sandany [teti-bidy nampitain’ny MAF, Mission Aviation Fellowship ao Madagasikara].

Inoako fa TSY MILA KABARY fanampiny ny toe-draharaha.

Ambohitranala +23 andro >>

Ambohitranala +14 andro >>

Ambohitranala +10 andro >>

6 réflexions sur “Tra-boina tsy misy mpiahy [Ambohitranala +28 andro]

 1. Efa nampoiziko ihany hoe ianao satria Alsace 😉

  Momba ity voina ity, f’angaha tsy raharaha fa « Scoop » no niantombohan’ity adian-dahantsoratra ity dia nihevitra aho [naïf] fa rehefa tafita any amin’ny filazam-baovao sy ny tompon’andraikitra isan-karazany ny raharaha dia afaka hivadika loha-hevitra hafa indray …

  Izaho ve nihevitra hoe tsy hisy handray ny ‘relais’, tsy foiko halatsaka fotsiny amin’izao anefa ny ‘témoin’ 😦

  Angamba fotoany amin’izay izao ny handaozako ny sezan’ny vavolombelona [mpanao gazety mpanatrika sy mpitantara] fa handray anjara amin’ny fanarenana kosa ? Azoko ianteherana ve ianao ?

  Plus largement, que peuvent-ils esperer de nous ? Anything we could do ?

 2. Tsapa fa ny vahiny no mangoraka @ voina toy itony aty Madagasikara fa dia misaotra anareo manetsiketsika. Asa na vokatry ny fahantrana dia tsy te hihevitra ny fahorian’ny hafa intsony isika? Sa mihevitra hoe izay kely ataoko moa hahavita inona? Te hihiaka mafy aho nefa… satria na dia fitafiana tsy anaovana intsony anie dia efa fitahiana ho azy ireo e!

 3. Na dia miparitaka aza, marobe isika no mitovy hevitra ka tsy mahazo kivikivy foana. Ary satria « ny erikerika no maha-tondra-drano » izay mason-tsokin’ny tsirairay eo no aoka samy ahiratriratra.

  Misaotra tamin’ny famangiana sy ny soso-kevitrao.

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s