[bilan] Le cyclone Hubert est entré sur la côte est de #Madagascar

Infographie by tomavana | Sary nadika tamin’ny NASA ny Alarobia 10 Martsa 2010 earthobservatory.nasa.gov >> |
Source: NASA image courtesy MODIS Rapid Response Team at NASA GSFC. Caption by Michon Scott, Instrument: Aqua – MODIS.

Niditra an’i Madagasikara tany amin’ny morontsiraka Atsinanana ny rivomahery Hubert |

Rehefa avy nanamorona ny morontsiraka Atsinanana dia niditra anio vao maraina tandrifin’ny tananan’i Mananjary ny rivomahery Hubert ary mandraraka ireo orambe. Raha nahatratra 143km/h ny fitsioky ny rivotra omaly alina dia efa nilefy ho 91km/h kosa izany amin’izao fotoana izao.

Tsahivina fa ny tananan’i Mananjary dia miorina amoron’ny helindrano Mananjary [fihaonan’ny renirano amin’ny ranomasina], noho izany dia izany aza dia heverina ho maro ireo fahasimbana vokatry ny tondra-drano na dia azoazo ihany aza ny hamafin’ny rivotra.

Tsahiviny koa fa vao iray volana monja izao no nisesy tany ny fahavoazana satria nivoaka tandrify iny faritra iny ny rivomahery Fami >> izay niditra tany any amin’ny faritra Andrefana ary tany Mananjary koa no nipoiran’ny tazo-mifindra iaraha-mahalàla amin’ny anarana hoe Chikungunya >> .

Nalaky ny fiforonan’ity rivomahery ity na dia miadana aza ny fikisany ary  azonareo arahina eto ny fivoatry Hubert haingana dia haingana >>.

Tanan-dehibe ihany i Mananjary ka antenaina halakilaky ny fahazahoana ireo tatitra ampitain’ny Birao Nasionaly Misahana ny Fiahiana ny Loza Voajanahary na ny BNGRC >> [Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes], ireo ambany ireo sahady ireo rohy ahafahanareo mamaky ny vaovao voaray androany. Ampitainay etoana hatrany ireo vaovao raha vao voarainay:

– 11.03.2010 : trano 10 no rava ary 44 ireo tsy manan-kialofana any amin’ny fokontany de Manakambola, Ambatondrazaka, faritra Alaotra-Mangoro, araky ny fanambaran’ny BNGRC.

– 11.03.2010 : trano 400 300 ireo trano tondraky ny rano any amin’ny fokontany de Madiotsifafana, Ambatondrazaka, faritra Alaotra-Mangoro.

– 11.03.2020 : tapaka nohon’ny tondra-drano ny lalam-pirenena RN44 any Manakambahiny-Andrefana, Ambatondrazaka, faritra Alaotra-Mangoro.

– 11.03.2010 : tapaka nohon’ny tondra-drano ny lalam-pirenena RN11 mampitohy an’i Mananjary sy Nosy Varika, faritra Vatovavy-Fitovinany.

– 12.03.2010 : zazakely 11 taona 1 no maty nindaosin’ny tondra-dranoany amin’ny fokontany d’Ambodimanga, Ambatondrazaka, faritra Alaotra-Mangoro.

– 12.03.2010 : 1914 no isan’ny tra-boina any Ambatondrazaka, faritra Alaotra-Mangoro.

– 12.03.2010 : Sekoly Fanabeazana Fototra [SFF] 2 no simba any Ambatondrazaka, faritra Alaotra-Mangoro.

– 12.03.2010 : nandefa fanampiana vonjimaika any amin’ny faritr’Ambatondrazaka ny BNGRC: vary 5t, bodofotsy 100, trano lay 10, kitapo gony 500 hanampenana ireo vaky amin’ny fefiloha.

– 12.03.2010 : mahatratra 3m kosany haavon’ny rano any amin’ny faritrasasany any Mananjary noh izany dia tapaka ny jiro sy rano.

– 12.03.2010 : mahatratra ho 10’000 ireo tra-boina any Mananjary, faritra Vatovavy-Fitovinany.

-12.03.2010 : trano mihoatry ny 370 no rava ary mahatratra 2570 kosa ireo trano tondra-drano any amin’ny faritra Vatovavy-Fitovinany.

-12.03.2010 : mahatratra 170 ny isan’ireo tra-boina ary 87 ireo trano tondra-drano any Nosy-Varika, faritra Vatovavy-Fitovinany.

-12.03.2010 : tapaka avokoa ireo lalana mampifandray an’i Vohipeno-Ilakatra, Vohipeno-Andemaka sy Vangaindrano-Tolagnaro, ary Irondro-Ifanadiana, faritra Vatovavy-Fitovinany.

– 13.03.2010 : ireo 14 namoy ny ainy dia : 6 avy any Ikongo 6, 5 avy any Mananjary ary ny 3 dia zaza, 2 avy any Manakara  izay samy faritra Vatovavy-Fitovinany ary zaza 1 avy any  Ambatondrazaka, faritra Alaotra-Mangoro.

-13.03.2010 : simba ny sekoly CEG sy ny  EPP ao amin’ny fokontany Ankarimbelo.

– 13.03.2010 : misy lalana tapaka any Ikalamavony, faritra Matsiatra-Ambony.

– 13.03.2010 : misy lalana tapaka any Ambatofinandrahana, faritra Amoron’i Mania.

– 15.03.2010 : 8 no isan’ny olona maty ary 7 kosa no naratra taorian’ny fihotsonan’ny vohitra malaza Ambohitrova any amin’ny firaisan’i Tsiatosika, faritra Vatovavy-Fitovinany.

– 16.03.2010 : tatitra vonjimaika araky ny BNGRC trano miisa 638 580 no rava ary trano 2605 2580 hafa kosa no tondra-drano.

-16.03.2010 : Nipetraka tany Mananjary androany, faritra Vatovavy Fitovinany, ny fiaramanidina Transall-n’ny tafika an’habakabaka frantsay misahana ny faritra Atsimon’ny ranomasimbe Indiana [zone sud de l’océan indien] nitatitra vonjy nalefan’ny PIROI/CRF.

– 18.03.2010 : tatitra vonjimaika araky ny BNGRC dia tanimbary velarana 32’000ha 19’530 ary tany vohitra 16’449ha 2’700 no tondraka.

– 23.03.2010 : Manambana mafy ny fiverenan’ny areti-mifindra “Kilalaka 2010” na Chikungunya any Mananjary, faritra Vatovavy-Fitovinany, nohon’ny tondra-drano vokatr’ireo oram-baratra tsy an-kitsahatra.

– 26.03.2010 : isa vonjimaika voaray araky ny BNGRC isan’ny maty 83 78 54 52 41 36 28 14 10 2, olona 34 2 no tsy mbola hita, 52’855 40’191 38’200 20’000 no tsy manan-kialofana ary mahatratra 187’613 145’000 97’500 94’000 84’969 74’200 38’298 37’891 32’763 32’000 12’230 kosa ireo tra-boina.

topi-maso ny toetr’andro mivantana >>

[FR] Après avoir louvoyée le long de la côte est de l’île, la forte tempête tropicale Hubert est entrée très tôt ce matin sur la côte est de Madagascar, au niveau de la ville de Mananjary accompagnée de forte pluie. Les rafales ont atteint 143km/h durant la nuit mais ont diminuées à 91km/h avec le passage sur la terre ferme.

Pour rappel la ville de Mananjary a été fondée sur le delta du fleuve éponyme, on peut donc s’attendre à des gros dégâts malgré la puissance relative des vents.

Nous rappelons également que il y a à peine un mois cette région était tour-à-tour la porte de sortie du cyclone Fami >> qui à traversé l’île depuis Morondava située sur la côte ouest pour être ensuite le berceau d’une épidemie de fièvre Chikungunya >>.

Ce cyclone s’est formé très près des côtes et assez rapidement, vous pouvez suivre la formation de Hubert ici >>.

Mananjary est une relative grande localité dotées de moyens de communications, on espère recevoir sous peu les rapports de la BNGRC >> [Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes], trouvez ci-dessous les liens vers les premières nouvelles. Pour notre part, nous mettrons à jour  au fur et à mesure la liste des dégâts causé par le cyclone Hubert:

– 11.03.2010 : 10 maisons détruites et 44 sans-abris à Manakambola, dans le district d’Ambatondrazaka, région Alaotra-Mangoro, selon le BNGRC.

– 11.03.2010 : 400 300 maisons sont sous les eaux à Madiotsifafana, dans le district d’Ambatondrazaka, région Alaotra-Mangoro.

– 11.03.2010 : axe routier RN44 impraticable à Manakambahiny-Ouest, district d’Ambatondrazaka, région Alaotra-Mangoro.

– 11.03.2010 : axe routier RN11 impraticable à cause de l’inondation entre Mananjary à Nosy Varika, région Vatovavy-Fitovinany.

– 12.03.2010 : 1 enfant de 11 ans s’est noyé emporté par le courant dans la commune d’Ambodimanga, district d’Ambatondrazaka, région Alaotra-Mangoro.

– 12.03.2010 : 1914 sinistrés dans le district d’Ambatondrazaka, région Alaotra-Mangoro.

– 12.03.2010 : 2 écoles primaires publiques endommagées dans le district d’Ambatondrazaka, région Alaotra-Mangoro.

– 12.03.2010 : le BNGRC a envoyé hier à Ambatondrazaka: 5 tonnes de riz, 100 couettes, 10 tentes, 500 sacs vides pour colmater les brèches des digues.

– 12.03.2010 : À Mananjary, le niveau de l’eau atteint 3 mètres dans certains endroits et la l’alimentation en eau potable et d’électricité est interrompue.

– 12.03.2010 : 10’000 sinistrés dans le district de Mananjary, région Vatovavy-Fitovinany.

-12.03.2010 : Plus de 370 maisons détruites et 2570 cases d’habitation inondées dans la région Vatovavy-Fitovinany.

-12.03.2010 : 170 sinistrés et 87 cases inondées dans le district voisin de Nosy-Varika, région Vatovavy-Fitovinany.

-12.03.2010 : les axes Vohipeno-Ilakatra, Vohipeno-Andemaka et Vangaindrano-Tolagnaro, et Irondro-Ifanadiana sont tous coupées, région Vatovavy-Fitovinany.

– 13.03.2010 : 14 décès se repartissent : Ikongo 6 morts, Mananjary 5 morts dont 3 enfants, Manakara 2 morts, Ambatondrazaka 1 enfant décédé.

-13.03.2010 : les CEG et EPP d’Ankarimbelo détruites.

– 13.03.2010 : coupure de route à Ikalamavony, région de la Haute-Matsiatra.

– 13.03.2010 : coupure de route à Ambatofinandrahana, région Amoron’i Mania

– 15.03.2010 : 8 morts et 7 bléssés suite à une coulée de boue d’un site historique, le mont d’Ambohitrova de la commune de Tsiatosika, région Vatovavy-Fitovinany.

– 16.03.2010 : bilan provisoire selon le BNGRC 638 580 cases d’habitations détruites et 2605 2580 autres inondées.

-16.03.2010 : Un Transall des forces armées française de la zone sud de l’océan indien transportant des matériels d’urgence envoyé par la PIROI/CRF a débarqué à Mananjary, région Vatovavy Fitovinany.

– 18.03.2010 : bilan provisoire selon le BNGRC 32’000 ha 19’530 de rizières inondées ainsi que 16’449ha ha 2’700 de champs de culture inondés.

– 23.03.2010 : à Mananjary, dans la région de Vatovavy-Fitovinany, les risques d’épidémie de Chikungunya se font plus menaçant avec les crues continuelles dûes aux pluies incessantes.

[Ambatondrazaka, des quartiers sous l’eau – lexpressmada.com – 11.03.2010 >>]

– 26.03.2010 : bilan provisoire selon le BNGRC 83 78 54 52 41 36 28 14 10 2 morts, 34 2 disparus, 52’855 40’191 38’200 20’000 sans-abris et 187’613 145’000 97’500 94’000 84’969 74’200 37’891 38’200 32’763 32’000 12’230 sinistrés.

[Innondation à Ambatondrazaka – les-nouvelles.com – 11.03.2010 >>]

[Un premier cas de décès à Ambatondrazaka – lexpressmada.com – 12.03.2010 >>]

[Mananjary, Hubert fait des ravages – lexpressmada.com – 12.03.2010 >>]

[Tempête tropicale modérée Hubert, un mort et 12’230 sinistrés – midi-madagasikara – 12.03.2010 >>]

[Hubert fait des dégâts: 12’230 sinistrés dans trois districts – les-nouvelles.com – 12.03.2010 >>]

[Ambatondrazaka, le bourbier à Manakambola – lexpressmada.com – 13.03.2010 >>]

[Sanction du ciel: Hubert fait 14 morts – lexpressmada.com – 13.03.2010 >>]

[Tempête tropicale Hubert, 14 morts, et plus de 32’000 sinistrés – midi-madagasikara – 13.03.2010 >>]

[Après Hubert : 14 morts, 32’800 sinistrés
les-nouvelles.com – 13.03.2010 >>]

[Madagascar: 14 morts, 37.891 sinistrés dans la tempête tropicale Hubert – dépêche AFP – 13.03.2010 >>]

[Dégâts de Hubert : 8 morts et 7 blessés dans un éboulement à Tsiatosika – les-nouvelles.com – 15.03.2010 >>]

[Tempête tropicale à Madagascar: 36 morts, 85.000 sinistrés – dépêche AFP – 15.03.2010 >>]

[Déjà 52 morts recensés, le nombre des victimes de Hubert ne cesse d’augmenter – lexpressmada.com – 17.03.2010 >>]

[Tempête tropicale Hubert : Coordination des aides – midi-madagasikara – 17.03.2010 >>]

[Hubert : 54 morts, plus de 97.500 sinistrés – midi-madagasikara – 18.03.2010 >>]

[épidémie de Chikungunya: Mananjary est menacée – les-nouvelles.com – 23.03.2010 >>]

[Tempête tropicale à Madagascar: 78 morts, 145.000 sinistrés selon un nouveau bilan – dépêche AFP – 23.03.2010 >>]

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s