[mis à jour] La côte sud-ouest de #Madagascar balayée par le cyclone Fami

Infographie by tomavana | Sary nadika tamin’ny NASA ny Talata 2 Febroary  2010 earthobservatory.nasa.gov >> |
Source: NASA image courtesy MODIS Rapid Response Team at NASA GSFC. Caption by Michon Scott, Instrument: Aqua – MODIS.

Nofaohin’ny rivomahery Fami ny morontsiraka Atsimoandrefan’i Madagasikara |

Rehefa avy niforona tany andrefan’i Morondava ny rivomahery Fami dia niditra haingana sahabo ho tandrifin’i Belo-sur-mer i Fami ary nandraraka ireo orambe izay arahin-drivotra mitsioka mihoatry ny 100km/ora. Heverina ho maro ireo fahasimbana.

Azo ambara fa tsy mba ambinina ny herim-pon’ireo mponina any Morondava. Satria vao herintaona monja ry zareo no nisedra irery ny fanarenana izay simba tamin’ny fandalovan’ireo rivomahery Fanele >> sy Izilda izay tsy nikasi-tany fa nanamorona ny ilany atsimon’ny nosy >> tamin’izay fotoana izay indrindra no nisian’ny korontana tany Antananarivo ka tsy naharaika ny fantsona fampahalalam-baovao momba ny nahazo azy ireo.

Vao Alahady hariva aho no nahtsikaritra fanambarana tondra-drano nampitain’ny mpanaramaso ny toetr’andro iray monina any amerika, azonareo arahina eto ny fivoatry Fami haingana dia haingana >>.

Omaly misasakalina dia efa lefy dia lefy ny heriny sady zary tsy mihetsika intsony izy ary dia nivoaka taty amin’ny ranomasimbe Indiana tamin’ny marainan’ny Talata 3 Febroary 2010. Na dia izany aza dia mailo ireo sampan-draharaha mpanaramaso ny toetr’andro satria ny fivoahany any amin’ny ranomasimbe Indiana dia mety hitarika ny fitomboan’ny heriny indray. Ankehitriny dia manohy ny diany any Atsimon’ny nosy La Réunion ireo andian-drahona saingy heverina fa tsy misy loza manambana intsony ny amin’izay hipoiran’ny rivomahery indray.

Mbola haharitra vao azo avokoa ireo tatitra ampitain’ny  Birao Nasionaly Misahana ny Fiahiana ny Loza Voajanahary na ny BNGRC >> [Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes], ireo ambany ireo sahady ireo rohy ahafahanareo mamaky ny vaovao voaray androany. Ampitainay etoana hatrany ireo vaovao raha vao voarainay.

– 03.02.2010 : niditra avy any amin’ny Lakandranon’i Môzambika sahabo ho tamin’ny mitatao-vovònana entrée mardi vers 12h à Belo-sur-Mer [anelanelan’i Morombe avy Atsimo sy Morondava avy Avaratra], ny dian’ny rivomahery Fami dia mandalo ny tanana’ny Manja, Mahabo, Beroroha, Ikalamavony, Ambatofinandrahana, Ambohimahasoa, Ambositra ary Fandriana dia avey eo mivoaka any amin’ny Ranomasimbe Indiana tandrify an’i Nosy-Varika [anelanelan’i Mananjary avy Atsimo sy Mahanoro avy Avaratra].
– 04.02.2010 : mihoatry ny 300 ireo olona tsy manan-kialofana nisoratra anarana tany Belo-sur-Mer. src BGNRC
– 04.02.2010 : Belo-sur-Mer 60 ireo trano nirodana, anisan’izany sekoly, Hopitaly, biraom-pokontany, Hotely vitsivitsy ary ny Tranompokonolona.
– 04.02.2010 : Morondava 25 ireo trano nirodana.
– 04.02.2010 : Mahabo 5 ireo trano nirodana.
– 04.02.2010 : nitsidika tany Morondava ny Kôlônely Camille Vital « Praiministry ny Fitondrana Avon’ny Tetezamita ». Nanolotra fanampiana vonjimaika izy dia tafo fanitso sy zavatra fampiasa andavan’andro [PPN].
– 04.02.2010 : Ambara fa hisy delegasiona izay tarihin-dRamatoa Cécile Manorohanta, Praiministra lefitra miandraikitra ny Atitany nitsidika an’i Mahabo izay tanana hafa voadonan’ny rivomahery « Fami » ny 05.02.2010.
farany 04.02.2010 : Ny Vokovoko_mena Malagasy dia hitsidika ireo faritry Morondava, sy Mahabo, sy Manja ary Belo-sur-Tsiribihina mba hamantatra ireo fahasimbana rehetra.
farany 04.02.2010 : Ny Unicef dia hanatanteraka fitsidihana haingana any amin’ny faritry Menabe atsy ho atsy.
farany 05.02.2010 : Ny Governemanta dia nanolotra fanampiana vary mihoatry ny 1t, lay aro-moka mihoatry ny 100 sy baoritra maro-na fanafody hoan’ny mponin’i Befasy, Mahabo, Morondava ary Belo-sur-Mer.
farany 05.02.2010 : Ny SFF [Sekoly Fanabeazana Fototra na EPP], sy ny Hôpitaly ary ny biraon’ny fivondronana no tena voa mafy ary efa nanolotra kitapom-bary 10 ny Governemanta.
farany 05.02.2010 : tondraka ny renirano Sakehona izay ao avaratry Nosy Varika.

topi-maso ny toetr’andro mivantana >>

[FR] Après s’être formée au large de Morondava sur la côtes ouest de Madagascar, la tempête tropicale moderée Fami a pénétré en quelques heures seulement sur l’île pour y déverser des trombes d’eaux accompagnées de rafales de vents soufflant à plus de 100kmh. De nombreux dégâts sont attendus.

On peut dire que le courage des habitants de la région de Morondava n’est pas récompensée, eux qui ont dû se débrouiller seuls l’année dernière après le passage du cyclone Fanele >> puis Izilda au large du sud de l’île >> alors que tous les projecteurs étaient braqués sur la crise politique à Antananarivo… là-bas dans cette lointaine capitale.

Dès, dimanche soir, un avis d’alerte à l’inondation sur l’ouest de Madagascar était publié par un météorologue américains vous pouvez suivre ici l’évolution fulgurante de Fami >>.

Hier vers minuit, Fami qui a perdue de la vigueur en pénétrant sur la terre ferme faisait presque du sur-place s’est dissipé sur les hauts-plateaux de Madagascar, Malgré tout les spécialistes ne négligent pas les risques liés à sa sortie dans l’Océan Indien qui pourrait lui redonner un regain de vigueur. Poursuivant son chemin au sud de l’île de la Réunion, l’ex-tempête tropicale Fami est toujours accompagnée de forte pluie mais les risques de reformation de système cyclonique semble désormais être écartés.

Il faudra encore patienter avant que la BNGRC >> [Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes] transmette les informations sur l’ampleur des destructions mais d’ores et déjà, trouvez ci-dessous les liens vers les premières nouvelles. Nous transmettrons les mises-à-jour au fur et à mesure.

– 03.02.2010 : entrée mardi vers 12h à Belo-sur-Mer [entre Morombe a sud et Morondava au nord] depuis le canal de Mozambique, le trajet d’ouest-en-est de Fami passe par Morondava, Manja, Mahabo, Beroroha, Ikalamavony, Ambatofinandrahana, Ambohimahasoa, Ambositra et Fandriana avant de ressortir vers l’océan Indien au niveau de Nosy-Varika [entre Mananjary au sud et Mahanoro au nord].
– 04.02.2010 : plus de 300 sans abri sont enregistrés dans la région de Belo-sur-Mer. src BGNRC
– 04.02.2010 : Belo-sur-Mer 60 maisons ont été détruites dont des établissements scolaires, l’hôpital, le bureau de la commune, quelques établissements hôteliers et le Tranompokonolona.
– 04.02.2010 : Morondava 25 maisons ont été détruites.
– 04.02.2010 : Mahabo 5 maisons ont été détruites.
– 04.02.2010 : Le colonel Camille Vital, « Premier ministre de la transition », s’est rendue à Morondava. Il a apporté une aide d’urgence, dont des tôles et des produits de première nécessité.
– 04.02.2010 : Une autre délégation dirigée par la vice-Premier ministre chargée de l’Intérieur Cécile Manorohanta se rendra le 05.02.2010 à Mahabo, une autre localité touchée par « Fami ».
dernière 04.02.2010 : La Croix-rouge malgache prévoit d’évaluer les dégâts et les besoins à Morondava, Mahabo, Manja et Belo sur Tsiribihina.
dernière 04.02.2010 : L’Unicef effectuera une mission d’évaluation rapide dans la région de Menabe dans les prochains jours.
dernière 05.02.2010 : Le gouvernement a offert plus d’une tonne de riz, une centaine de moustiquaires et des cartons de médicaments pour les villes de Befasy, Mahabo, Morondava et Belo-sur-Mer.
dernière 05.02.2010 : A Befasy l’EPP [école primaire], l’hôpital et le bureau de la commune ont été les plus touchés et le gouvernement y a déjà fait apporter 10 sacs de riz.
dernière 05.02.2010 : crue de la rivière de Sakehona qui passe au Nord de la localité de Nosy Varika.

[Le cyclone Fami frappe Morondava, Il s’annonce dévastateur – lexpressmada.com – 03.02.2010 >>]

[1er dégâts de « Fami » 15 fokontany inondés dans la ville de Morondava – les-nouvelles.com – 03.02.2010 >>]

[Morondava dans le noir et sous les eaux – laverite.mg – 03.02.2010 >>]

[Le cyclone Fami fait des dégâts importants – madonline.com – 03.02.2010 >>]

[Plus de 300 sans-abri après le passage de Fami – les-nouvelles.com – 04.02.2010 >>]

[Le colonel Camille Vital, « Premier ministre de la transition », s’est rendue à Morondava – lexpressmada.com – 05.02.2010 >>]

[Dégâts de Fami, le bilan s’alourdit – les-nouvelles.com – 05.02.2010 >>]

2 réflexions sur “[mis à jour] La côte sud-ouest de #Madagascar balayée par le cyclone Fami

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s