Cyclone Fanele à Madagascar : Bilan déjà lourd bien que provisoire


Sary nadika tamin’ny pejy voalohan’ny gazety hiseho ny Alakamisy 22 Janoary 2009 lexpressmada.com >>

last : Eric & Fanele Google maps >>

Raha heverina hivoaka tsy ho ela intsony any amin’ny Ranomasimbe Indiana ny rivomahery Fanele rehefa avy nanavatsava ny tapany Atsimon’ny nosy Andrefana niantsinanana >>, dia toy izao ireo vaovao tapatapany voalohany azo ampitaina :
– Nifonjaka nandritra ny 3 ora tsy ankijanona ny orana teo anelanelan’i Belo-Tsiribihina sy Andranopasy ao Atsimon’ny tanana’Ankoba, talohan’ny ihavian’ilay Rivomahery.
– Nohon’ny hamafin’ny tafio-drivotra be loatra [> 260 km/ora] dia tsy misy tafo intsony na dia iray aza mipetraka any amin’ny faritr’i Morondava.
– Ny gazety Express de Madagascar dia manambara ny isan’ireo tsy manan-kialofana ho « sahabo olona 64 000 amin’ireo olona 80 000 izay monina ao an-tanana dia tsy manan-tafo intsony. »
– Tsy nahazahoam-baovao intsony ny distrikan’i Manja hatramin’ny omaly alina 23:00 ora tany an-toerana.
– Tondraka ny ranomasina [raz-de-marée] tamin’ny faritry Belo sy Ankoba.
– Nisamboaravoara be ny ranomasina, ary nihoatry ny 12m ny haavon’ny onja tazana nanomboka tao Andramasay ka hatrany Toliary.
Tsiribihina : nihoatra tao amin’ny faritry Berevo sy Tsimafana dieny tamin’ny 21:00 ora alina.
Maharivo : nihoatra tao Manometimay, tandrify ny tetezana amin’ny lalana mankany Ankevo.
Sakamaly : nihoatra tao anelanelan’i Malaimbandy sy AnkilizatoTapaka, tapaka ny lalambem-pirenena RN 34 mankany Morondava.
– Tapaka noho ireo hazo sy andrin-jiro ny lalambem-pirenena RN35 mampitohy an’i Morondava sy Mahabo.
farany 24.01.2009 : ny tatitra voaray farany dia aina 9 no nafoy, mpiantsambo Amerikana 2 no mbola tsy hita hatramin’izao, mihoatry ny 40’000 ireo niharan-doza ary 4’100 kosa ireo tsy manan-kialofana.

topi-maso ny toetr’andro mivantana >>

[FR] Alors que l’on s’attend à ce que le cyclone Fanele ressorte très bientôt du côté de l’Océan Indien après avoir traversé Madagascar d’ouest en est sur sa partie sud >>, je vous relaie ces premiers bilans provisoires mais déjà lourd :
– Des précipitations très soutenues pendant 3h non-stop d’une zone allant de Belo-Tsiribihina à Andranopasy au Sud d’Ankoba ont précédé l’arrivée du cyclone.
– A cause de la l’extrême violence des rafales [> 260 kmh] plus aucune maison d’habitation n’a de toit dans le district de Morondava.
– Le journal Express de Madagascar avance le bilan des sans abris à « environ 64 000 personnes sur les 80 000 habitant la ville n’ont plus de toit. »
– Aucune nouvelle du district de Manja depuis hier 23h00 locale.
– L’onde de tempête a provoqué des raz-de-marée dans la région de Belo-sur-Mer et Ankoba.
– Mer très agité avec des creux de 12m et plus de Andramasay à Tuléar.
– Fleuve Tsiribihina : dès hier 21h00 locale les eaux du fleuve Tsiribihina ont débordé au niveau de Berevo et de Tsimafana.
– Rivière Maharivo : A Manometimay la rivière Maharivo aurait débordé de son lit au pont de la route d’Ankevo.
– Rivière Sakamaly : Ce matin à 07h00 locale, il a été constaté que des crues de la rivière Sakamaly à coupé la Route Nationale RN34 entre Malaimbandy et Ankilizato, en direction de Morondava.
– La Route Nationale RN35 reliant la ville de Morondava et Mahabo est impraticable à cause de chute d’arbre et des poteaux électriques.
dernières 24.01.2009 : le bilan à ce jour est de 9 morts, 2 marins américains disparus, plus de 40.000 sinistrés et 4.100 sans abris.

[ENG]
– Because of the extremely violent wind gusts [> 260 kmh], most homes in the county of Morondava are without roofs.
– The newspaper Express de Madagascar estimates that 64,000 out of the 80,000 total population are now roofless.
– The county of Manja has been cut out of all communication since 23h00 local time yesterday (Jan 20th).
– The storm also induced tidal waves in the Belo-sur-Mer region and Ankoba.
last 24.01.2009 : the record so far is 9 people are dead, 2 American sailors are missing and at least 40,000 people have suffered damages and 4,100 homeless.

[Témoignage du réseau DVRM/COM-TEST2009 glané chez «World-météo» le site de Michel Devier – dvrm974 >> ]

[Cyclone Fanele balaie Morondava – lexpressmada.com – 22.01.2009 >> ]

2 réflexions sur “Cyclone Fanele à Madagascar : Bilan déjà lourd bien que provisoire

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s