08|04|05 – Vonjy | Ny Ako [Collonges-sous-Salève, FR]


« Tsy miova Jesosy » [Tsy miova Jesosy hatramin’ny taloha, fa izay sitrapony dia tanteraka avokoa …] Vonjy sy Fara Andriamamonjy | Isaorana an’i masombahiny

Misy rindrakira hiderana an’Andriamanitra andraisan’ny mpanakanto Kristiana Malagasy Vonjy sy ny tarika Ny Ako anjara, ny Asabotsy 5 Aprily 2008, manomboka amin’ny 20:00 ora alina atao any Collonges-sous-Salève [Chapelle du Campus Advantiste du Salève, chemin du Pérouzet 33, 74160-Collonges-sous-Salève, FR].

Io hetsika io dia karakarain’ny Sampana miteny Malagasy eto Léman, anivon’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly [Ligue pour la Lecture de la Bible, section malgache du Léman] izay mankalaza ny fijoroany [filankevitra sy famandrihana +33 4 50 32 25 64 |+33 6 28 20 10 82 | +33 6 42 51 94 77].

Tsy misy vidim-pidirana.

[flyer >>]

[Andian-drindran-kiran’Ny Ako 2008 (Soisa | Frantsa | Belzika | Hôlanda | Angletera : 27.03.08 – 27.06.08) – nyakoeneurope.free.fr >>]

5 réflexions sur “08|04|05 – Vonjy | Ny Ako [Collonges-sous-Salève, FR]

 1. Bonjour daolo!
  Mba tiako ho fantatra ny fomba fiasa ao @ Ny Ako. Ny fanomanam-panahy alohan’ny hiakatsehatra sy ny fanaovana ny repetition. Ny takiana @ tsi 11 membre ao, efa matihanina daolo ve ianareo membre sa misy tao vao nampianarina, satria mahafinaritra loatra ny zavatra ataonareo, ary mety raha toa ka atao fianarana ho an’ny hafa izay mitovy tanjona aminareo.
  Mirary soa ho an’ny tsirairay
  Mazotoa daolo ary manao ny asa nanirahana antsika e!

  VR
  [Voatery nafindra ity hafatra napetraky Nirina ity satria noheveriko fa diso ny lahatsoratra nametrahany azy tany am-piandohana]

 2. Miarahaba an’i Niriana

  Hanome fanazavana araka izay tratrako aho ary mino aho fa hisy membre ao amin’ny Ny ako hanampy izany amin’ny fotoana mahamety azy.Mety ho lavalava fa ezahina izay hampahazava azy.
  Voalohany dia tsara ny mamapahafantara fa efa tao amin’ny tarika Ny ako aho fahiny ary efa niandraikitra io tarika io koa aza tamin’ny fotoanany.
  Efa fotoana ela ihany no nitsanganan’ny tarika ary tarika, ao amin’ny Mpiara mamaky ny baiboly any Madagasikara(LLB) izy io.Dia araka izany dia ny membre ao dia avy amin’ny fiangonana samihafa fa nahare ny antso hitory ny filazantsara ary ny hamakian’ny olona isan’andro ny baiboly.
  Ny fomba fiasa dia tahaka izao,
  Arapanahy :
  olona efa nahatsapa ny famonjen’i Kristy daholo ny membre rehetra ao ka nahazo maimaimpoana dia mizara maimaimpoana, tokony ho mabra any amin’ny departementa misy ao amin’ny LLB ihany ko aizy ireo( Tanora, Vehivavay, fianakaviana…) .
  Ny fanomanampanahy tsy tapaka izay harahin’ny membre rehetra tsy ankanavaka, ka manana andro hiarahana mivavaka fotsiny ry zareo isakin’ny Alarobia tsy tapaka , ka amin’izany no misy fampianarana tenin’Andriamanitra sy ny fampinarana momban’ny hoe « fitoriana ny filazantsara »ohatra, arahana fiaraha mivavaka, Misy ihany koa ny fotona hitokanana mivavaka mihintsy (fifadiankanina, alimbavaka,na retraite ihany koa).
  Any Madagasikara no tena hisan’ny Tarika ary presque isakin’ny week end ry zareo dia manana asa fitoriana amin’ny Fiangonana foana, ary mitety ny faritany rehetra mihintsy aza , Marihiko eto fa 30 eo ho eo ny isandry zareo any Madagasikara,
  Isakin’ny 2 taona no handalovany aty Europe, ka mandritra izay 2 taona izay no hanomanana ny dia indrindra ny arapanahy.
  Artístika:
  Tsy misy matihanina na iray aza ry zareo, ary maro no nianatra sy nanamafy ny talenta kely nanana mba ahafana mampiasa izany ho an’ny Tompo, na ny hira izany na ny dihy na ny mozika. Ary hisaorana ny Tompo fa tombony lehibe ho an’io traika io izany satria dia betsaka no lasa mpamorona hira (talenta vao nitsiry), kamahatonga ny hira isakarazany sy ban-kira maro isakarazany.
  Marina fa misy tokoa ny fianarana mihira sy fianarana mitendry ary fanaovana famerenana isakin’ny Asabotsy tsy tapaka ihany koa.
  Mitrandra ny fomba artístika rehetra afana mampita ny filzantsara ny tarika ka rehefa tsy mifanohitra amin’ny Baiboly ka azo hampitaina ny filzantsara dia ampiasaina daholo, izay misy mihinsty moa fiarahana mandinika izany eo anivon’ny tarika hoe ity ve mety azo hatao sa tsia,
  Marina fa amin’ny fampisehoana retar hataony araka izay azoa tao dia tsy manisy fidirambola ny tarika, ary tsy mizara vola ihany koa.

  Izay aloha no azo homena hatreto fa vaha misy fanontaniana hafa dia hovaliantsika foana araka izay azo hatao

  Dia tahian’ny Tompo e!

  Andry RABEZANAHARY

 3. Samy tongasoa eto ianareo ry Nirina sy Andry Rabezanahary 😀

  Misaotra amin’ny fanontaniana mahaliana sy ny valiny feno … ny soa tokoa mantsy hono « fianatsa » … ka dia enga anie ka ho maro ireo tanora no hanaraka ny dian’ « ny Ako »

 4. Manonona ny arahaba ho antsika rehetra ndray o!
  Misaotra ny @ valin’ny fanontaniana zay napetrako fa naazo valiny mahafapo, izaho mo dia ao anantin’ny groupe évangélique iray, anisan’ny tanjonay ny hitory ny filazantsara an-kira maimaimpoana manerana ny tany,ary efa nitety faritra maro(teto Madagasikara alo) fa misy fanontaniana iray hafa ndray mba tiako hovalianareo: ra te hiditra membre ao @ Ny Ako, maazo ve sa misy fetra ny isanareo ao , aôna ko ny fomba fandaminanareo ny asa fitoriana (organisation interne) eto Madagasikara sy ny any Ivelany, avy aiza ny vola hampiasainareo?, ny fitaovana ? (materiellement ).
  Misaotra indrindra ary manantena ny hifankahita tava @ manaraka
  Mirary soa ho an’ny membre NyAko.Hotahian’ny Tompo daolo isika rehetra
  VR

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s