Fahatoniana sy herim-pò ary fahendrena


Arahaba tratry ny taona vaovao 2008 !

Tsy mba nanomana lisitran-javatra manokana hovana aho na hatsaraina amin’ity taona vaovao ity.

Tsy sanatria tsy misy zavatra tokony hovana intsony, fa asa raha nohon’ny taona mandroso fa efa fotoana elaela izay no tsikaritro fa raha tena tiana hovana dia tsy isaky ny 1 Janoary no mila atsaraina ny zavatra fa isa-maraina, isan’ora, isa-tsegondra, isaky ny misento … miaraka amin’ny fifohana rivotra vaovao.

Zavatra iray mba tsapako koa dia ny halehiben’ny toeran’ny fomba fijery, satria fomba fijery no miova dia toa tontolo hafa no manodidina antsika arak’ity sary iray ity anefa fomba fijery roa samihafa [mpanokantena nanatrika ny fivoriambe Taizé teto Genève tamin’ny faran’ny taona]. Arak’ity tonom-bavaka manaraka fahita amin’ny rindrina na tolam-baravarana ity :

“Andriamanitra ô, omeo ahy ny fahatoniana hanaiky izay zavatra tsy azoko ovana, (omeo ahy) ny herim-pò hanova ireo zavatra izay tokony ho vitako ary (omeo ahy) ny fahendrena ahafahako manavaka ireo roa ireo.”

Ankoatry ny fahasalamana sy ny fiadanana [paix/peace], ny firariantsoako ho anareo mpamaky tsirairay ho amin’ity taona vaovao 2008 ity, dia ny hanantsika fijery nohavaozina amin’izay rehetra manodidina antsika … ary koa ny mba hananantsika tsirairay fahatoniana sy herim-pò ary fahendrena … ho enti-miatrika izay rehetra mbola ho avy.

[“Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d’accepter les choses que je ne peux pas changer, courage de changer les choses que je peux changer et sagesse de faire la différence | God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference” fanadihadiana izay mety ho fototra nihavian’ity vavaka ity any amin’ny blaogy “Bureau audiovisuel francophone” – bafweb.com >>]

11 réflexions sur “Fahatoniana sy herim-pò ary fahendrena

  1. Que du bon pour toi et tous les tiens en cette nouvelle année. 🙂

    Avec tous nos meilleurs voeux, merci pour ces bons mots et Bonne Année 2008!

  2. Mirary taom-baovao sambatra ho anao ry Tomavana ary ahazo izany fahatoniana sy herim-po ary fahendrena izany anie isika tsirairay avy ka hivaly tokoa ny vavaka nangatahanao.

    Dia mirary koa raha mirary ny soa indrindra e!
    Biz’oroka be

  3. Tena marina ny anao … tsy tokony hisy hanakana antsika ny hanam-paniriana sy hanohy ny hanonofy. Ho tanteraka koa anie izay irin’ny fonao amin’ity taona 2008 ity.

  4. Na dia ataokohoe efa aty amin’ny fisasahan’ny taona aza aho vao nahita an’ito zavatra mahafinaritra be ito dia tsy manaiky ny foko sy ny saiko raha tsy hametraka hafatra, fiarahabana, fisaorana ho an’ny tompon’andraikitra sy ireo nametraka an’ireo hafatra eo ambony ireo fa tena nanome hery ahy ny fahitako azy ka lasa velom-panantenana be aho hiatrika ny fiainako ho avy.

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s