07|11|20 – Andro iraisam-pirenenana hoan’ny ankizy | Journée mondiale de l’enfance | Universal Children’s Day


« Ankizy milalao ranomandry ao anaty zavona », sarin’i Wendy [tratry ny tsingeritaona ianao 🙂 androany] sy i Tahiry [mitazona gorisa-gorisa mena], nalaina ny Alahady 18 Novambra 2007, 11:30, tany La Bessonnaz, 1’100 m, rohim-tendrombohitra Jura.

« Manan-jo hiala sasatra, sy hiala voly, sy hilalao ary izay rehetra mety ho fialam-boly manandrify ny taonany ny ankizy, ary koa mandray anjara malalaka amin’ny fiainana ara-kanto eo amin’ny fiaraha-monina » Andininy Faha-31 amin’ny Fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zon’ny ankizy izay nosintonina avy tamin’ny « Manan-jo hiala sasatra sy hiala voly ny olon-drehetra » izay andininy Faha-24-n’ny Fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon’olombelona ary naravona manokana ho sahaza sy tandrify ny ankizy.

Ny antom-pisian’ny fankalazana toy izao dia ny mba hisarihana ny sain’ny maro hifantoka manokana amin’ny anjara toerana omen’ny fiaraha-monina Malagasy ireo ankizy. Na dia iaraha-mahalala aza fa maro tsy tambo isaina ireo olana izay tsy maintsy mbola vahana amin’ny fiainana andavan’andro anivon’ny fiaraha-monina, dia tsy tokony hadinodino na atao ho ambaninjavatra ireo ezaka tokony hatao mba hametrahana ny fanajàna ireo zo fototra ireo amin’ny toerany, mba ho fivelaran’ny ankamaroan’ny ankizy any an-tanindrazantsika. Mba tsy hisian’ireo toe-draharaha toy izay notoriana tetsy sy teroa INTSONY.

FANAMPIM-BAOVAO 1 : raha mifanena amin’ankizy mangataka sady manao fanamiana mivolom-boasary ianao androany aty Soisa dia aza ihodinana fotsiny fa ny fikambanana « terre des hommes suisse » no manatanteraka hetsika :

« Mpianatra aty Soisa miisa 7’000 no hisalotra ny fanamian’ireo ankizy any amin’ny tany andalam-pandrosoana izay miasa manasa « pare-brise », na miborosy kiraro eny an-dalambe, na mivarotra gazety an-dalam-be, sns … mba hampahalala bebe kokoa ny hamafin’ny fiaimpiainana andavan’andron’ireny ankizy miasa dieny zaza ireny. Ireo vola rehetra voaangona dia hanampiana ihany ireo ankizy miaina an-dalambe. »

Tsy ho diso anjara koa ny « ankizy an-dalambe » Malagasy izay isan’ny saha iasan’ny tdh.ch >>. Tsahivina fa tamin’ny taon-dasa dia nahatratra 200’000.- CHF ny vola voaangona raha miisa 5’100 [monja] ireo mpianatra nandray anjara.

FANAMPIM-BAOVAO 2 : mitombo ny isan’ny fitoriana voaray mikasika ireo raharaha fanolanana zaza tsy ampy taona any Antananarivo :

« Anisan’ny trangam-piarahamonina hita matetika ny fanolanana. 2 ka hatramin’ny 4 isan’andro ny fitarainana tonga eny amin’ny Polisy misahana ny zaza tsy ampy taona eny Tsaralalàna, araka ny fanangonam-baovao natao. Eny amin’ny faritra iva no tena isehoan’ny fanolanana matetika. »
[taratramada.com – 20.11.07 >>]

FANAMPIM-BAOVAO 3 : mitombo isa ireo zatovo tsy ampy taona mivarotena, mpianatra ny ankamaroany, ho fitandrona ny tsena dia tsy sahy mampakatra any amin’ny Polisy ny mpiasan’ny hôtely :

« Hentitra ny fampiharana ny lalàna amin’ny fanakanana ny ankizy tsy hiditra rehefa voamarina fa tsy manana kara-panondro. Mazanà anefa eo no miseho ny olana. Ireo ankizy vavy na lahy malagasy mihitsy no mikiry ny hiara-matory amin’ny vazaha ka mahavatra miady amin’ny mpandray olona na mitsolotra kely. Misy no mijoro amin’ny maha izy azy ny mpiasan’ny hotely. Maro koa anefa no roboka satria misy amin’ny ankizy no misasaka na manome ampahany amin’ny vola azony mba ho takalon’ny fanginany. […]
Saika mpianatra amin’ny CEG sy Lycée miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana. Amin’ny fotoana fisakafoana no maha maro ny ankizy mitady trano handriana. «Mba hiala sasatra kely izahay razoky na ry neny », izay no fomba fidiran’ny ankizy amin’ny trano fandraisam-bahiny tahaka izany. […]
Tsy sahy mampandeha ny polisy misahana ny heloka mamoafady anefa [ny mpiasan’ny hôtely] satria mety hanimba ny tsena amin’ny manaraka izany. »
[taratramada.com – 22.11.07 >>]

[Convention des droits de l’enfant – fr.wikisource.org >>]

[Histoire des droits de l’enfant – droitsenfant.com >>]

[Journée mondiale de l’enfance – un.org>>]

Publicités

10 réflexions sur “07|11|20 – Andro iraisam-pirenenana hoan’ny ankizy | Journée mondiale de l’enfance | Universal Children’s Day

 1. Misaotra Tomavana nampatsiahy ny andro iraisam-pirenena ho an’ny ankizy, enga anie tsy ho diso anjara Madagasikara, dia ahazo izay tandrify azy avy ny tsirairay.

  Dia arahabaina Wendy! 😀

 2. Tsy misy fisaorana Ikalakely a, raha tena heverina hoavin’i Madagasikara TOKOA ny ankizy dia tokony hapetraka amin’ny toerana tokony hisy azy, tokony arovana sy hajaina toy ny « anaka andriamaso » [prunelle des yeux].

  Ampitaiko aminy ny fiarahabana 😉

 3. Misaotra an’i Tomavana sy ireo rehetra nahatsiaro @izao andro izao.
  Miarahaba an’i Nathan koa izay mankalaza ny tsingery taonany androany.
  Mivavaka ho an’ny zaza malagasy rehetra eran’izao tontolo izao fa indrindra ho an’ireo an-tanindrazana mba handray ny fanavotana sy ny fahasoavana omen’i Jesosy Kristy ary mba ho afaka hiaina ankalalana ny zonay ankizy mba ahitanay fahasambarana hahazoanay mitondra avo ny voninahitra ny tanindrazanay.

 4. Faly mandray anao eto 😀

  Tsy misy fisaorana fa dia hotanteraka aminao, aminareo [satria tsy hadino i Nathan sy ny rehetra] araky ny fanirian’ny fonareo 🙂 ahafahanareo ankizy ankehitriny manandratra avo, ny hoavin’ny Gasikara rahampitso.

 5. Ady goavana be ity navoakanao ity ry tomavana. Efa manomboka tonga saina ny raiamanandreny any antanindrazana ary manao izay ho afany hiarovana ny zanany. Maro ny zavatra tokony hatao fa ny fampahalalana tahak’izao no voalohany indrindra. Voaray ny hafatra.Ary ampiako hoe ny mpiray tanindrazana sasany koa dia anisan’ireo mpanimba ny zaza malagasy. Aoka ary isika rehetra ho mailo.

  PS: Misy lahatsoratra navoakako momba io raha liana ianao.

 6. > Ary ampiako hoe ny mpiray tanindrazana sasany koa dia anisan’ireo mpanimba ny zaza malagasy

  Tena marina mihintsy io teninao io, ary satria « moramora kokoa ny mibanjina ny andry eo imason’ireo vahiny » anefa tsy tokony hadinontsika fa ny ankamaroan’ireny raharaha mamofady ireny dia isika mpiray fiaraha-monina, ray, anadahy, dadatoa, mpanabe, sns …

  « 2 ka hatramin’ny 4 isan’andro ny fitarainana » mikasika fanolanana ankizy voaray eny amin’ny Polisy eny Tsaralalana, sarotra ny maminavina izay tena ISA MARINA fa ny azo ambara tsy ampihambahambana angamba dia ny hoe tena marobe mihintsy ireo tsy ara-drariny sedrain’ny ankizy izay ataon’ny olondehibe teratany Malagasy manerana ny nosy. Ary ny fanambarana izany akory tsy fanaovana ambaninjavatra velively ny ady tsy maintsy atrehina amin’ny fanararotan’ny vahiny.

  P.S: Misy lahantsoratra gazety ampiako ho fanampim-baovao etsy ambony, ary sitrako tokoa ny hamaky ny lahantsoratrao 🙂

 7. Fanampim-baovao farany : mitombo hatrany ny isan’ireo zatovo tsy ampy taona mivarotena ary mpianatra ny ankamaroany. Matetika dia « ireo ankizy vavy na lahy malagasy mihitsy no mikiry ny hiara-matory amin’ny vazaha ka mahavatra miady amin’ny mpandray olona. »

  Kely mahay raha ny ankizy ankehitriny ! Sahala amin’ny manao akory zalahy ny hoavin’ity firenena ity ?

 8. miarahaba;
  eto frantsa ny tenako, ary vao roa volana ny zanako. mihorinkoditra tanteraka amin’ny ho avin’ny ankizy malagasy aho mahita ireo vaovao maro momba ny ankizy any Madagasikara;
  ny teny tompoko mandalo, ny resaka mitoetra fa ny action , inona ?
  nisy fotoana namangiako ity site ankizy gasy : http://www.ankizy.fr.gd , tsoriko fa nanohina ahy ny teny ao amin’ny acceuil hoe: ananan’ny olona lehibe ve ny ZO HANANA ANKIZY ?
  nadiadiako sy navadiko ambony ambany ; manana zo ve ny olon-dehibe hiteraka sy hanana ankizy raha mbola incertain izy ireo amin’ny ho avy omena azy ireo.
  Io teny ao amin’io site io no tsy mampatory ahy andro aman’alina mijery ny zanako.
  ananako ve ny Zo ? ary inona no ataoko.
  Eto France ny tenako, mivazavaza ny fitiavantanindrazana aho sy ny ho avin’ny Madagasikara, mbola kely minono ny zanako . Vao migadona ny Madagasikara aho dia tsenain’ny ankizy mangaropaosy sy mangataka : ankehitriny mananjanaka vao fantatro fa ny fijeriko ireo zaza malagasy ireo dia toy ny fijery olomeloka ka fandosirana. Manana doute mafy aho ankehitriny: zoko tokoa ve ny hanome aina ? mamela ny heloko Zanahary.
  Ity site-nao ity tomavana dia riche, bien fait ary feno idée, ny anton’ny expose_ko lava dia tsara ny manavaka ny fananana idée ka milaza izany: idealiste nefa ny ilaina dia ny mampihatra ny idée

 9. Faly mandray anao etoana ry Raz-Steven 🙂

  Raha ny hevitro manokana dia mila anokanana fotoana sy lahantsoratra maromaro ireo hevitra naposakao etoana :

  >manana zo ve ny olon-dehibe hiteraka sy hanana ankizy raha mbola incertain izy ireo amin’ny ho avy omena azy ireo ?

  Angamba miankina amin’ilay sehatra ipetrahan’ilay « certitude » io. Fahavononana ny hanao arak’izay azo atao mba hitiavana sy hanabeazana izay menaky ny aina sa ankolafiny hafa: Asa sahaza ? Trano malalaka ? sns …

  Misy foana mantsy ireo zavatra tsy azonao ihoarana satria tsy miankina aminao mivantana fa sedraina ihany. Raha tsoriko dia ohatry ny fanorenan-tokan-trano ihany angamba io, rehefa vonona dia miroso anefa misy hatrany « prise de risque » fa vitsy ireo tena matoky 100% fa haharitra.

  Raha izaho manokana ny fametrahanao izany fanontaniana izany dia efa valiny sahady … ho lava ny làlana fa tohizo ny sampanana nofidianao fa iny no tsara. Koa sady miarahaba anareo tera-bao aho no mirary soa hoan’ny fanabeazana sy fitaizana ny ankizy, satria mino aho fa hiara-mitombo ianareo mianakavy.

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s