Ariary 797,9 lavitrisa | Vonjy ranovaky tapa-taona voalohany 2007


Mihoatra ny Ariary 797,9 lavitrisa [milliards | CHF 530 tapitrisa na $ 435 tapitrisa na € 320 tapitrisa (millions)] no tamba-bola nampiasaina ho « vonjy ranovaky » ireo Malagasy tra-boina nandritra ny tapa-taona voalohany 2007 [Janoary-Jona, 6 volana] tany Madagasikara.

Izany no isan’ny vaovao nivoaka tamin’ny fivoriana teny Antanimora, any Antananarivo, ny Talata 3 Jolay 2007. Raha nivory ny « comité de réflexion des intervenants en catastrophes » [Cric] izay ikaonandohan’ny « bureau national de gestion des risques et de catastrophes / centre national de secours » [BNGRC/CNS] sy ireo rehetra miara-miasa aminy anivon’ny sehatra vonjy ranovaky asetry ireo voina mitranga any Madagasikara.

Tsara ny ananan’ny firenentsika sampana fandrindrana [centre de coordination] satria raha ho avy « ny patsa iray tsy omby vava » dia isan’ny tena zava-dehibe ny tsy isian’ny « andraso andraso lava » fa kosa fandraisana fepetra avy hatrany sady mirindra amin’izay « vonjy ranovaky » sy fanampiana hamatsiana izay ilain’ireo tra-boina.

Marina fa io volabe Ariary 797,9 lavitrisa izay narangaranga io dia taratry ny fijalian’ireo tra-boina marobe vokatr’ireo loza tsy nitsahatra nifanesy hatramin’ny fiandohan’ny taona 2007. Mba faniriko koa anefa raha navoaka ny salan’isan’ ireo « tra-boina voavonjy » azahoana maminavina hoe ohatrinona no tsy ampy tokony nolaniana mihoatra mba hiverenan’ny fiainan’ireo olona ireo amin’ny laoniny.

Araka ny tenin’ny Ntaolo hoe « aleo misoroka toy izay mitsabo » dia manontany tena koa aho hoe ohatrinona no tombony, aina firy, trano firy, biby fiompy sy saha firy no mety ho « avotra », raha toa ka nampitomboina ny fisorohana ireo voina any Madagasikarafa tsy fitsaboana foana no vatsiana ? [une question me travaille, combien manque-t-il pour financer un retour à la normal ? Et aussi à combien est évaluée « l’économie » en argent, en vies humaines, en domiciles, en bétails, en champs et récoltes … si l’accent avait été plus porté sur la prévention à Mada ?].

[Plus de 797,9 milliards d’ariary affectés aux secours d’urgence – les-nouvelles.com 04.07.07 >>]

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s