Miverina mirehitra indray ireo tanàna | Malagasy maro tsy manankialofana [Mahanoro, MD]« Lasa ny mamba dia misosoka ny voay ». Vao tsy ela akory no nitsahatra ireo orana nentin’ireo rivo-mahery nisesisesy izay niteraka fanimbana be, ary mbola eo am-panarenana ireo simba sy manohy ireo ezaka fanampiana ireo mponina « kere » any Avaratra-Andrefan’i Madagasikara dia efa miverina indray ireo tanàna may any ambanivohitra araka ny vaovao nampitain’ny gazety l’Express de Madagascar momba ireo voina roa nitranga tany amin’ny faritra Atsinanana, ao amin’ny distrikan’i Mahanoro.

Raha namaky ilay lahantsoratra voalohany mikasika ireo tafo 109 may sy tsy manankialofana miisa 379 tany amin’ny fokontanin’Androrangamaro-Ambodivotaka aho dia nihevitra fa mba voina tokana ihany izany. Kinanjo herinandro vitsy taty aoriana monja dia nambara indray fa tafo 144 no may ary miisa 260 kosa ireo tsy manankialofana tao amin’ny fokontanin’i Bemangahazo.

Ny Zoma 9 Martsa 2007 no may ireo trano 109 tao Androrangamaro-Ambodivotaka ka niteraka ireto olona miisa 379 tsy manankialofana ireto. Teo am-panetanana momba ny MAP [Madakasikara Am-Perin’asa | Madagascar Action Plan] ny mpitondra tany Mahanoro no naharay ny vaovao ratsy ka avy dia afaka nihetsika avy hatrany namonjy tany an-toerana ny Alahady 11 Martsa 2007. Araka ny tatitra nataon’ireo tompon’andraikitra ireo dia mbola ramatoa anti-bavy indray no tsy namono tanteraka ny afo nandrahoany izay niitatra tamin’ireo trano falafa [na fontsy] sy nandoro ny tanàna.

Nambaran’ireo tompon’andraikitra ao amin’ny « bureau national de gestion des risques et de catastrophes / centre national de secours » [BNGRC/CNS] tonga tany an-toerana fa tsy mifanentana ny fanampiana sy ny andrasan’ny mponina mila vonjy. Raha an-tanandroa tokoa mantsy no andraisan’ny mponina ireo vary roa gony dia tsy misy mampiasa kosa ireo trano lay [tentes] sy ireo aro-moka [moustiquaires] izay nentina hanampiana. Voatery ny nanaiky ny hanantonana ny fandrarana ny fanapahana hazo ala ny mpitondra nohon’ny fitakian’ny vahoaka [suspendre l’interdiction d’exploitation de bois forestiers].

Mbola ao amin’ny faritra Atsinanana, ao amin’ny Kaominina sy Distrikan’i Mahanoro ihany no nitrangan’ity voina faharoa ity tamin’ny Alarobia 23 May 2007. Kilan’ny afo ireo trano 144 tany amin’ny fokontanin’i Bemangahazo, ka niteraka indray 260 tsy manankialofana.

Toy izao ireo fanampiana nalefan’ny BNGRC/CNS tany an-toerana ny Alarobia 6 Jona 2007 [herinandro taty aoriana] vary 500 kg, savony 10 baoritra, labozia 2 baoritra, kirakira fitsaboana 3 baoritra sy fitaovana fandrahoana samihafa.

Nambaran’ny tompon’andraikitry ny BNGRC/CNS izay anton’ny fahataran’ireo vonjy dia noho ireo fomba fiasa izay takiana isan’ambaratongany [procédure exigée à tous les niveaux] satria hoy izy « mila valiny mifanentana alohan’ny ihetsehan’izay tompon’andraikitra » [Il faut une réponse adéquate de la part des institutions concernées avant d’engager une action quelconque].

Nohon’ny fahamoran’ireo lalam-pifamoivoizana mamonjy ireto tanàna roa may ireto sy ny isan’ny tra-boina dia azo ambara fa ohatra « tsotra » ihany ity voina ity raha mihoatra amin’ireo toerana saro-dalàna sy tsy arenesana vaovao matetika. Nalaky dia nalaky ny vaovao dia voarain’ny BNGRC/CNS ary dia nalaky koa ny valiny. Vetivety koa dia tonga any an-tsofin’ny mpanao gazety ny raharaha. Tsahivina fa tsy niseho gazety akory nohon’ny fampielezam- peo hoan’ny fifidianana ho filoham-pirenena ireo voina tany Manakana II [184 tafo | 1472 tsy manankialofana] izay may tamin’ny Alatsinainy 2 Oktobra 2007 sy Ambohitranala [452 tafo | 1998 tsy manankialofana] izay may tamin’ny Alarobia 18 Oktobra 2006, ary valo volana aty aoriana dia tsy mbola vita hatramin’izao ireo tanàna roa ireo na dia tanterina amin’ny « helicoptère » aza ny fitaovam-panorenana nohon’ny hasarotry ny làlana.

Tsotra hoy aho ilay ohatra anefa tsapan’ireo tompon’ andraikitry ny BNGRC/CNS ankehitriny ny fahasarotana ny hanome valiny mahafa-po ireo miandry vonjy. Mazava fa mila atsaraina hatrany ireo drafitr’asa mipetraka momba ny famonjena ny voina toy itony mba ho faingana kokoa ary hifanentana avy hatrany ireo valiny. Ilaina koa anefa ny mijery lavitra mba hisorohana ireo loza fa tsy hitsaboana foana.

Tsy ity no adi-hevitra voalohany mikasika ny fisorohana ny raharaha toy ity, ka indro hevitra roa hotanisaiko eto ho ohatra, ny voalohany mikasika ny tao-trano sy tanàna ary ny faharoa mikasika ny fomba fandrahoana. Araka ny hevitr’i Jogany dia mila mandray lesona avy amin’ireo voina efa nitranga isika mba hanatsarana ireo trano sy ny filahatr’ireo trano ao an-tanàna mba hiarovana amin’ny fiitatry ny afo. I Harinjaka indray, izay vao avy nanatrika ny fivoriana TED Global tany Arosha, Tanjania [Arusha, Tanzanie] dia mihevitra ny tokony hampidirana ireo fomba mifanaraka amin’ny toetr’andro toy ny fampiasana fatana mampiasa herin’ny masoandro hoan’ny fandrahoan-tsakafo ho fiarovana amin’ny afo sady fanajana ny ala.

Satria raha aorina fotsiny toy ny teo aloha tokoa ny tanàna sady tsy miova ny fomba fandrahoana dia tsy maintsy mbola hiverina ny loza toy itony. Ary satria « ny hevitry ny maro ihany no mahataka-davitra » dia aza misalasala ny mizara izay hevitrao hisorohana ny lozan’ny afo amin’ny tanàna falafa toy itony 😉

[Tanàna may any Mahanoro – Androrangamaro-Ambodivotaka [09.03.07]Bemangahazo [23.05.07]Bemangahazo [06.06.07] – lexpressmada.com >>]

[adihevitra niatomboka mikasika ireo tanàna may – malagasymiray.net >>]

[tanàna may – lisitra tamin’ny 30 Oktobra 2006 >>]

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s