Fetin’ny Reformasiona [Genève, CH]


Ho fahatsiarovana ny 31 Oktobra 1517 izay namatsihan’i Martin Luther ireo Tsoak’hevitra 95 [95 thèses] teo am-baravan’ny fiangonana any Wittenberg, Land-n’ny Saxe fony izy mpianatra teolojia, izay hetsika fototry ny Reformasion, dia andro tsy fiasana ny 31 Oktobra any amin’ireo Land Alemaina nandova ny fampianarana Protestanta [Reformationstag any amin’ny Brandebourg, sy Mecklembourg-Poméranie-antérieure, sy Saxe, sy Saxe- Anhalt ary Thuringe]. Ny Kristiana Protestanta eran-tany kosa dia ny Alahady manakaiky ny 31 Oktobra no ankalazany ny alahadin’ny Reformasiona.

Ireo Land any alemaina dia lovan’ireo faritra nanjakan’ny andriana fahiny. Tsahivina fa tamin’izany fotoan’andro izany dia izay finoan’ny Andriandahy no finoan’ny vahoaka [la confession du prince est la confession du peuple]. Miavaka kosa ny taty Genève izay efa tamin’ny fomba demokratika no nisafidianan’ny vahoaka ny hanarahany ny fombam-pivavahana vokatry ny fampianarana Reformasiona. Vao notsahivina tamin’ny herintaona ny fankalazana ny jobily faha-470 taonan’izany fanapahan-kevitra izany, ary nohon’ny hamaroan’ ny mpandray anjara dia nihevitra ny Fiangonana Protestanta eto Genève ny hanatanterahana izany fankalazana izany matetitetika kokoa.

Tamin’ny Alahady 21 May 1536 tokoa mantsy no lany amin’ny fomba ara-dalàna amin’ny alàlan’ny fifidianana ara-tsanga- tànana, nandritra ny fivorian’ny « Conseil général » fa hanaraka ny Reformasiona ny mponina eto Genève. Marihina anefa fa efa sivy volana talohan’io, ny 10 Aogostra 1535 no efa « nivadika ny rasa » satria nahaton’ny « Grand Conseil »-n’ny Genève ny fanaovana lamesa teto an-tanàna.

Efa taona maro mifanesy izao no mandalo fahasahiranana mafy ireo Fiangonana Protestanta eto Genève nohon’ny fihavitsian’ny mpiangona, etsy ankilany kosa dia mirongatra ireo fiangonana Kristiana maro samihafa na amin’ny fiteny na amin’ny fombam-pivavahana samihafa izay entin’ny « mpiavy ». Tsahivina fa eto Genève no misy ny « Conseil œcuménique des Églises » [COE >>] izay karazana ONU-n’ny fiangonana Kristiana rehetra eran-tany, sady misy koa ireo birao iraisam-pirenena marobe [ONU, OMS, BIT, CICR, UIT, …] hany ka manankarena amin’ny fahasamihafana sy ara-kolotsaina nohon’ny hamaroan’ny fihavian’ny mponiny avy amin’ny lafy valon’izao tontolo izao ny tanànan’i Genève.

Isan’ireo fiangonana 70 nahazo fanasana ny Fiangonana iraisam-pinoana Malagasy FKMSM. Tsahivina fa ny fankalazana voalohany izay notanterahin’ny fkmsm.ch >> dia ny Noelin’ny taona 1985 ary dia tsy mitsahatra mandrak’ ankehitriny.

Maro ireo hetsika niarahana manomana toy:
– ny « alim-bavaka » izay ifandimbiasan’ny fiangonana 20 manentana, tanterahina ny Zoma 18 May 2007 mifoha Asabotsy maraina 19 May 2007 >>,
– ny antsam-panahy izay andraisan’ny antokom-pihira avy amin’ny lafy valon’izao tontolo izao anjara, izay atao ny Asabotsy hariva 19 May 2007 >>,
– ny fotoam-pivavahana isam-paritra mi-isa 30 mahery iombonan’ireo fiangonana mifanolo-bodi-rindrina ny Alahady 20 May 2007 >>, amin’ny 10:00 ora maraina,
– ny fiaraha-misakafo iraisam-pirenena aorian’ireny fotoam-pivavahana isam-paritra ireny,
– ny filaharam-be avy amin’ny lafy efatry ny tanàna mananika ny « Cathédrale Saint-Pierre »,
– ary mifarana amin’ny fanompoam-pivavahana iombonana sy iraisam-pirenena izay hotanterahin’ireo fiangonana rehetra nandray anjara, ny Alahady 20 May 2007 >>, amin’ny 15:30 ora tolak’andro ao amin’ny « Cathédrale Saint-Pierre ».

Ny lohahevitra « hiaraka hijoro vavolombelona » [témoigner ensemble] izay banjinina amin’izany dia mba:
«- hampibaribary ny haren’ny fahasamihafan’ireo Kristiana maro eto Genève,
– hanamafy ny fijoroan’ireo Fiangonana nentin’ny « mpiavy » anivon’ireo mpiara-monina eto an-tanàna,
– hampifandray bebe kokoa ireo samy Kristiana sy hiaraka hijoro vavolombelona ny fikasana miaraka hoan’ny fandriam-pahalemana » [Montrer la diversité de la présence chrétienne à Genève. Affirmer la visibilité des communautés étrangères dans notre cité. Nouer des liens et témoigner ensemble de notre volonté d’œuvrer en faveur de la paix].

Ny hoe Reformasiona moa dia azo adika hoe fampivoarana na fanavaozana. Araky ny hevitro dia tena ao anatin’izany fireha-kevitra izany no ankalazana ity fety ity satria VOALOHANY IZAO ETO GENÈVE no misy hetsika lehibe manao be faoka ireo fiangonana rehetra tsy misy fanavahana izay Fiangonana « vaventy » sy madinika, na vaovao sy tranainy, na izay fihaviana, na fiteny, na fombafomba mahasamihafa ny olombelona 😀

[Fête de la Réforme: honneur aux étrangers! – lecourrier.ch >>]

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s